Czyszczenie zaworu EGR

Zawór EGR

Układ recyrkulacji spalin   Zasada działania tego układu polega na wprowadzeniu części spalin do kolektora ssącego układu zasilania a tym samym redukcji tlenu co powoduje uboższą mieszankę paliwowo-powietrzną i odniżenie temperatury w cylindrach podczas spalania. Celem układu recyrkulacji spalin jest dopalenie szkodliwych związków chemicznych (węglowodorów) a tym samym ograniczenie emisji tlenków azotu (NOx) Jednym z […]

www.Auto-Poradnik.eu © 2014