Zawór EGR

Układ recyrkulacji spalin

 

Zasada działania tego układu polega na wprowadzeniu części spalin do kolektora ssącego układu zasilania a tym samym redukcji tlenu co powoduje uboższą mieszankę paliwowo-powietrzną i odniżenie temperatury w cylindrach podczas spalania. Celem układu recyrkulacji spalin jest dopalenie szkodliwych związków chemicznych (węglowodorów) a tym samym ograniczenie emisji tlenków azotu (NOx)
Jednym z głównych elementów tego układu jest zawór EGR (Exhaust Gas Recirculation) który służy do sterowania ilością spalin wprowadzanych z powrotem do układu zasilania. Zawory EGR mogą mieć różną konstrukcję i mogą być sterowane podciśnieniowo lub elektrycznie poprzez elektromagnez. Przy zimnym silniku i na niskich obrotach zawór powinien być zamknięty, jego otwarcie uzależnione jest od rodzaju silnika, od jego obrotów i aktualnego obciążenia.
Najczęstszą przyczyną nieprawidłowej pracy zaworu EGR jest jego nadmierne zanieczyszczenie spalinami co powoduje jego zacinanie się lub całkowite zablokowanie. Typowym objawem źle pracującego zaworu jest brak mocy silnika, nierówna jego praca, zwiększenie zużycia paliwa jak i częste gaśnięcie silnika lub kłopoty z zapalaniem. Towarzyszy temu często (w zależności od marki pojazdu) komunikat w postaci zapalenia się kontrolki „check engine” na tablicy rozdzielczej samochodu. W przypadku kiedy zawór zablokuje się w pozycji zamkniętej nie odczujemy różnicy podczas jazdy, usterkę tę można wykryć poprzez analizę spalin lub poprzez palącą się kontrolkę „check engine” (nie wszystkie samochody ) Jeśli natomiast zawór zostanie zablokowany w pozycji otwartej wtedy silnik będzie pracował nierówno, będzie miał brak mocy na niskich obrotach, zwiększy się zużycie paliwa a w przypadku silnika diesla pojawią się charakterystyczne czarne chmury dymu z rury wydechowej. Oczywiście może również dojść do takiej sytuacji gdzie zawór będzie pracował lecz nie w pełnym zakresie, taką usterkę da się tylko wykryć poprzez podłączenie odpowiedniego przyrządu diagnostycznego.
Awarię zaworu EGR można usunąć poprzez jego demontaż i dokładne jego wyczyszczenie czyli usunięcie zanieczyszczeń i osadów, Po takim procesie zawór powinien normalnie działać, jeśli natomiast czyszczenie nie da odpowiedniego rezultatu lub jeśli zawór jest zbyt mocno skorodowany wówczas należy dokonać jego wymiany. Zdarza się często że zawór ten ulegając awarii nie zostaje wymieniony a jedynie zaślepiony co powoduje że trujące tlenki azotu wraz z innymi związkami chemicznymi przedostają się poprzez rurę wydechową bezpośrednio do atmosfery zanieczyszczając środowisko naturalne, co nie jest zgodne z europejskim standardem emisji spalin. Cena zaworu EGR może osiągnąć nawet kilkaset złotych w zależności od marki pojazdu.

www.Auto-Poradnik.eu © 2014